Konferencija „Umjetnost klauna -povezivanje kulture, zdravstva i znanosti"RED NOSES Clowndoctors International, međunarodna krovna organizacija koje su i CRVENI NOSOVI dio, bit će domaćin sljedećeg međunarodnog susreta klaundoktorskih udruženja.


Od 4. do 6. travnja 2018. godine u Beču će se održati konferencija „Umjetnost klauna – povezivanje kulture, zdravstva i znanosti", u organizaciji RED NOSES Austria te RED NOSES Clowndoctors International.


Ciljevi su konferencije maksimizirati dobrobiti klaunovskih posjeta bolesnima i nemoćnima, potaknuti diskusije o položaju klaundoktorskih organizacija u društvu te ukazati na pozitivne rezultate povezivanja zdravstvene skrbi sa snagom humora.


Vrsni govornici, među kojima su i osnivači organizacija RED NOSES, Monica Cullen i Giora Seeliger, govorit će i o profesionalnosti klaunovadoktora, znanstvenim potvrdama njihova rada te ulozi humora u zdravstvu.


Konferencija je namijenjena umjetnicima i umjetničkim organizacijama klaunovadoktora, pacijentima, medicinskom osoblju, studentima, predstavnicima neprofitnih organizacija koje rade za dobrobit i prava djece te stručnjacima koji se bave utjecajem humora na zdravlje i svakodnevni život.


Više informacija o sudjelovanju i prijavi potražite ovdje.

Broj pregleda: 615